सम्पर्क नं.: +९७७-१-५०१०१११/ ५५२४३५२/ ५५२५९७/ ५५५३७९८ /५५३५८४४
 E-mail: info@npponepal.gov.np
Feedback : feedback@npponepal.gov.np

 • नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनको पूर्वतयारी - प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा बिषादी व्यवस्थापन केेन्द्र

 • प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा बिषादी व्यवस्थापन केन्द्र र भन्सार विभाग बिच नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

 • अमेरीकन फौजीकीरामा आइ पि एम कृषक पाठशाला सहजकर्ता तालिम ४ देखि ९ माघ २०७७, सौराहा

 • अमेरीकन फौजीकीरामा आइ पि एम कृषक पाठशाला सहजकर्ता तालिम ४ देखि ९ माघ २०७७, सौराहा

 • प्राविधिक कर्मचारीहरुलाइ फौजीकीरा पहिचान तथा व्यवस्थापन तालिम -पोखरा

 • प्राविधिक कर्मचारीहरुलाइ फौजीकीरा पहिचान तथा व्यवस्थापन तालिम -पोखरा

 • प्राविधिक कर्मचारीहरुलाइ फौजीकीरा पहिचान तथा व्यवस्थापन तालिम फिल्ड अवलोकन तथा अभ्यास -पाल्पा

 • प्राविधिक कर्मचारीहरुलाइ फौजीकीरा पहिचान तथा व्यवस्थापन तालिम फिल्ड अवलोकन तथा अभ्यास -पाल्पा

 • नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली POC वैठक

 • अमेरीकन फौजी कीराको व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय बैठक (TCP/RAS/3707) - गण्डकी प्रदेश

 • नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली - POC बैठक

 • अमेरीकन फौजी कीराको व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय बैठक (TCP/RAS/3707) - गण्डकी प्रदेश

 • नेपालमा मरुभूमि सलहको प्रवेश

 • नेपालमा सलहको प्रवेश

 • पछिल्ला प्रकाशनहरु

 • सलहको सम्बन्धमा नेपाल - चीन आभासी बैठक

 • विरुवा स्वस्थता निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण

 • मरुभूमि सलहको सम्बन्धमा बैठक तथा छलफल

 • अमेरीकन फौजीकिरा पहिचान तथा बिषादी व्यवस्थापन सम्बन्धि निजीक्षेत्रसँग कार्यशाला

 • अमेरिकन फौजीकिरा पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम

 • नेपाल र भारतका राष्ट्रिय विरुवा संरक्षण संगठन हरुको द्विपक्षिय बैठक श्रावण ३१,२०७६

 • फल आर्मिवर्म पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन कार्यशाला, श्रावण १३-१५, २०७६

 • फल आर्मिवर्म पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन कार्यशाला, श्रावण १३-१५, २०७६

सहदेव प्रसाद हुमागाईं

सहदेव प्रसाद हुमागाईं


प्रमुख
वृस्तित विवरण
राम कृष्ण सुवेदी

राम कृष्ण सुवेदी


सूचना अधिकारी
वृस्तित विवरण
पुरा हेर्नुहोस
EOI Document for PQPMC/077/78/C-06

प्रकाशित मिति: २०२१-०४-०५


EOI Document for PQPMC/077/78/C-05

प्रकाशित मिति: २०२१-०४-०५


EOI Document for PQPMC/077/78/C-04

प्रकाशित मिति: २०२१-०४-०५


EOI Document for PQPMC/077/78/C-03

प्रकाशित मिति: २०२१-०४-०५


पुरा हेर्नुहोस

   प्रकाशन

शिर्षक डाउनलोड
List of Regulated Pests
Standard Operating Procedures for Aluminium Phosphide Fumigation (...to be approved by the Ministry)
Training Manual on Aluminium Phosphide Fumigation
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
नेपालमा प्रतिवन्धित विषादीहरूको सूची
List of Registered Pesticides and Pesticide Consumption Data 2076/076
Safe Use of Pesticides, Storage and Disposal
List of Registered Pesticides
Survey Report on Pesticide 26 Oct 2014..
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
Fall Armyworm Management Protocol
Requirements for the Establishment of Areas of Low Pest Prevalence (... to be notified)
Determination of Pest Status in an area - 2014 (...to be notified)
Internal Quarantine Guidelines 2071
Glossary of Phytosanitary Terms
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
Fall Armyworm Surveillance Protocol
Survey Protocol for Citrus Canker
Survey protocol for Asian Citrus Psyllid , Diaphorina citri in Citrus trees
Survey Protocol for Citrus Fruit Flies
Survey Protocol for Citrus Greening Disease 2013 (... to be notified)
थप हेर्नुहोस्
शिर्षक डाउनलोड
Sorry! Data is not avialable.
थप हेर्नुहोस्

   भिडियो

   ग्यालरी