Contact No.: +977-1-5010111/ 5524352/ 552597/ 5553789/ 5535844
 E-mail: info@npponepal.gov.np
Feedback : feedback@npponepal.gov.np

S.N. Title Group Published Date
1. नेपालमा प्रतिवन्धित विषादीहरूको सूची Pesticide Management and Regulation Related 2020-01-03   Download
2. List of Registered Pesticides and Pesticide Consumption Data 2076/076 Pesticide Management and Regulation Related 2019-08-06   Download
3. Safe Use of Pesticides, Storage and Disposal Pesticide Management and Regulation Related 2019-08-05   Download
4. List of Registered Pesticides Pesticide Management and Regulation Related 2018-11-28   Download
5. Survey Report on Pesticide 26 Oct 2014.. Pesticide Management and Regulation Related 2018-10-09   Download
6. इजाजतपत्र लिने प्रकृया एवं मापदण्डहरूकाे व्राेसर Pesticide Management and Regulation Related 2018-10-09   Download
7. मानव शरीरमा विषादीकाे असरका लक्ष्यणहरू चित्र Pesticide Management and Regulation Related 2018-10-09   Download